O p e n Mind

6 Posted by - 1 juni 2016 - BLOGS, Geen categorie, STORIES

We verbinden ons met elkaar door verhalen te vertellen. We begrijpen onszelf en anderen beter door te vertellen, te lezen en te luisteren, om grip te krijgen op hoe het leven in elkaar zit en wat onze eigen plek en betekenis is binnen ‘het grote verhaal’.

Open Mind verbindt door het vertellen van persoonlijke verhalen in de openbare ruimte en helpt daarmee onbegrip de wereld uit.

50 Portretten - Leo Erken

Soms worden we geconfronteerd met onderwerpen waar we liever onze ogen voor sluiten omdat ze ons een ongemakkelijk gevoel geven; Mensen die niet vrij zijn, geestelijk of lichamelijk onderdrukt worden, beneden de armoedegrens leven of geen goede zorg ontvangen; mensen die het niet zo makkelijk hebben in onze samenleving.

Veelal vinden we het makkelijker om problemen te bespreken die zich verder weg afspelen, dan problemen die zich dichterbij schuil houden. Open Mind vind het belangrijk dat we ons daarvan bewust worden en juist die problemen, die kwetsbare groepen in ons eigen land onder ogen komen en onze aandacht geven.

Open Mind brengt daarom graag ook dit soort maatschappelijk moeilijke onderwerpen onder de aandacht bij het grote publiek. Door het realiseren van artistieke projecten en het vertellen van relevante en persoonlijke verhalen in de openbare ruimte.

Voor meer informatie over onze projecten <=

En heb je interesse om onze projecten te ondersteunen kijk dan bij doneren <=

No comments