LEGALE LIEFDE

by
– 20 jaar trouwen voor iedereen – (English below)

In Amsterdam werden op 1 april 2001, pal na middernacht, de eerste huwelijken gesloten tussen partners van gelijk geslacht. De gemeente Amsterdam viert het 20-jarig jubileum hiervan met de reizende multimediale expositie LEGALE LIEFDE. We mogen namelijk trots zijn op deze mijlpaal. Tegelijk erkent de gemeente dat er in 2021 nog steeds hindernissen, problemen en bedreigingen zijn waar lhbtqia+ personen mee te maken hebben.

Met de expositie LEGALE LIEFDE blikken we terug op 20 jaar huwelijk voor iedereen en kijken we wat er we nog moeten doen om  gelijkheid voor lhbtqia+ personen te realiseren. Momenteel reizen we met de binnenexpositie door Nederland. 

stichting Open mind en fotograaf / kunstenaar Ernst Coppejans maakten 20 persoonlijke duoportretten van stellen die in de afgelopen 20 jaar getrouwd zijn, sinds het huwelijk is opengesteld voor iedereen.

Bekijk HIER de bewegende portretten (filmpjes) die achter de QR code van de tentoonstelling zitten.

LEGALE LIEFDE – 20 jaar trouwen voor iedereen – werd op 1 april 2021 (binnen de beperkingen van de Corona maatregelen) gelanceerd, buiten bij de Stopera in Amsterdam Centrum. Daarna verhuisde de expositie iedere drie weken naar een ander stadsdeel in Amsterdam.

Planning

Tour – binnen

2023

3 OKT – 31 OKT | Hengelo – Gemeentehuis & Bibliotheek | i.s.m. gemeente Hengelo

02 MEI – 01 JUN | Leiden – Stadsfoullier | i.s.m. gemeente Leiden

Tour – buiten

2022

07 OKT – 28 OKT | Dordrecht – Spuiboulevard | i.s.m. Regenboogalliantie Gouda, gemeente Dordrecht

16 SEP – 07 OKT | Gorinchem – Buiten de Poorten | i.s.m. Gemeente Gorinchem

03 JUN – 29 JUN | Zaanstad – Artzaanstad Hembrug | i.s.m. Artzaanstad

29 APR – 19 MEI | Assen – Koopmansplein | i.s.m. gemeente Assen, stichting ARA en COC Groningen Drenthe

14 JAN – 4 FEB | Alkmaar – Canadaplein | i.s.m. gemeente Alkmaar

2021

10 DEC – 30 DEC | Amsterdam-Zuidoost – Hoekenrodeplein | i.s.m. gemeente Amsterdam

29 OKT – 19 NOV | Rotterdam – Coolsingel | COC Rotterdam

08 OKT – 29 OKT | Gouda – voor het Huis van de Stad | Regenboogalliantie – COC Gouda

06 SEP – 27 SEP | Amsterdam Noord – IJpromenade

16 AUG – 06 SEP | Amsterdam Nieuw West – Meer en Vaart

25 JUN – 16 JUL | Amsterdam Oost – Oostpoort

04 JUN – 25 JUN | Amsterdam Zuid Oost – Bijlmerplein

14 MEI – 04 JUN | Amsterdam West – Mercatorplein

23 APR – 14 MEI | Amsterdam Zuid – Amstelpark

01 APR – 23 APR | Amsterdam Centrum – bij de Stopera

Bette Westerhoff (36, regisseur en cameravrouw) en Anna van Schijndel (34, opnameleider) trouwden in 2019.

Bette: ‘Ik wilde absoluut nooit trouwen, ik heb niks met zo’n christelijke traditie.’ Anna: ‘Ik heb Bette overgehaald. Op zoveel plekken op de wereld zijn er mensen die buiten de heteronorm vallen aan het strijden om open te zijn over hun liefde, om te kunnen trouwen. Het feit wij dat in Nederland kunnen, vind ik een reden om het te doen.’ Anna en Bette zijn vier weken geleden moeder geworden van Ted. Het vinden van een vader ging soepel. Bette: ‘Een goede vriend had zich al bereid verklaard voordat we überhaupt stilstonden bij het moederschap.’ Over zijn de rol hebben ze afspraken gemaakt. Ted heeft twee ouders en dat zijn Anna en Bette. De donorvader gaat wel een emotionele rol spelen in het leven van Ted. Anna: ‘Ik vind het jammer dat hij niet op Teds geboorteakte staat. Daar kunnen volgens de wet maar twee volwassenen op. Dat zou met de nieuwe vormen van ouderschap wel veranderd mogen worden.’

LEGALE LIEFDE is mede mogelijk gemaakt door:

Creatie: Concept Stichting Open mind – Beeld Ernst Coppejans – Styling Richard Schreefel – Interviews en tekst Mirjam Bekker-Stoop en Lara Aerts – Design Kellerman bureau in actie

Met speciale dank aan de 20 prachtige echtparen die zichtbaar symbool willen staan voor:

Jubileumviering van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor iedereen.

Delen van ervaringen van een diverse groep geportretteerde gehuwde lhbtqia+ personen omtrent het huwelijk met een grote en brede doelgroep.

Terugkijken op de afgelopen 20 jaar met een blik gericht op de toekomst.

Agenderen van huidige problemen die zich voordoen bij de acceptatie van lhbtqia+ personen.

Aanjagen van het gesprek over de huidige stand van zaken omtrent acceptatie en inclusiviteit.

Bevorderen van sociale acceptatie en gelijke rechten van lhbtqia+ personen.

https://www.amsterdam.nl/20-jaar-trouwen-iedereen/

ENGLISH

LEGAL LOVE

– 20 years of marriage for everyone –

In Amsterdam, the first marriages between same-sex partners took place on April 1st, 2001, just after midnight. The municipality of Amsterdam is celebrating the 20th anniversary of same-sex marriage with the photo exhibition LEGAL LOVE. We can be proud of this milestone. At the same time, the municipality recognises that in 2021 there are still obstacles, problems and threats facing lgbtia+ people.

With the exhibition LEGAL LOVE we look back on 20 years of marriage between partners of the same sex and we look at what we still need to do to achieve equality for lgbtqia+ persons.

The Open mind foundation and photographer / artist Ernst Coppejans made 20 personal dual portraits of same-sex couples who got married in the past 20 years.

LEGAL LOVE – 20 years of marriage for everyone – will be launched on April 1st, 2021 (within the restrictions of the Corona measures) at the Stopera in the centre of Amsterdam. After that, every three weeks, the exhibition will move to a different part of the city.

Planning

Multimedia outdoor traveling exhibition

2022

14-01-2022 / 04-02-2022 – Alkmaar – Canadaplein | i.s.m. Gemeente Alkmaar

2021

01-04-2021 / 23-04-2021 – Amsterdam Centrum – bij de Stopera

23-04-2021 / 14-05-2021 – Amsterdam Zuid – Amstelpark

14-05-2021 / 04-06-2021 – Amsterdam West – Mercatorplein

04-06-2021 / 25-06-2021 – Amsterdam Zuid Oost – Bijlmerplein

25-06-2021 / 16-07-2021 – Amsterdam Oost – Oostpoort

16-07-2021 / 06-08-2021 – Amsterdam Nieuw West – Meer en Vaart

06-08-2021 / 27-08-2021 – Amsterdam Noord – IJpromenade

08-10-2021 / 29-10-2021 – Gouda – voor het Huis van de Stad | Regenboogalliantie – COC Gouda

29-10-2021 / 19-11-2021 – Rotterdam – Coolsingel | COC Rotterdam

10-12-2021 / 30-12-2021 – Amsterdam-Zuidoost – Hoekenrodeplein | i.s.m. Gemeente Amsterdam

Contributors

Creation: Concept by the Open mind Foundation – Image by Ernst Coppejans – Styling by Richard Schreefel – Interviews and text by Mirjam Bekker-Stoop and Lara Aerts – Design by Kellerman agency in action – exhibition Bordbusters

With special thanks to the 20 beautiful couples who agreed to visually represent:

The anniversary celebration of the opening up of civil marriage to people of the same sex.

Sharing the marriage experiences of a diverse group of portrayed married LGBTQIA + persons with a large and broad target group.

Looking back on the past 20 years with an eye on the future.

Putting current problems that arise around the acceptance of LGBTQIA+  people on the agenda.

Driving the conversation about the current state of affairs regarding acceptance and inclusion.

Promoting social acceptance and equal rights of LGBTQIA +  people.

SEE ALL – LEGAL LOVE VIDEOS