Intersekse

by

Intersex 1 in 90 – for English see below

1 op de 90

De buitententoonstelling ‘Intersekse- 1 op de 90’ werd op 17 mei door Burgemeester Anja Schouten op het Stationsplein in Alkmaar geopend. Alkmaar is de eerste plek waar deze reizende tentoonstelling te zien is.

De tentoonstelling toont beelden en vertelt het verhaal van 21 intersekse personen tussen de 2,5 jaar en 81 jaar oud. Zij zijn bereid met hun onderbelichte verhaal naar buiten te treden. Journalist Lara Aerts interviewde de geportretteerden, fotograaf Ernst Coppejans maakte de prachtige beelden en stichting Open mind produceerde de tentoonstelling en het magazine.

Intersekse staat voor de I uit LHBTQIA+. Een grote groep Nederlanders is geboren met een lichaam dat anders is dan we gewend zijn bij man of vrouw. Deze mensen hebben kenmerken van beiden. Bij deze groep mensen leeft de wens om het maatschappelijk bewustzijn over intersekse en het bestaan van seksediversiteit te vergroten.

Geheim 

Terwijl we steeds meer gewend raken aan mensen die niet in standaard hokjes passen, leeft een grote groep Nederlanders nog altijd met een geheim. Ze zijn geboren met een lichaam dat anders is dan we gewend zijn bij man of vrouw. Soms is dat meteen bij de geboorte te zien, het is dan niet duidelijk of er een jongen of meisje geboren is. Veel vaker zie je aan de buitenkant niks. Dan zit de variatie van binnen en komt het pas later aan het licht. 

Medisch ingrijpen

Het officiële beleid rondom intersekse was jarenlang: geheim houden en eventueel chirurgisch en/of hormonaal corrigeren. Inmiddels komt er heel langzaam meer openheid en de medische praktijk verandert mee. Maar het idee dat het beter is om op te groeien als jongen óf als meisje en dat medisch ingrijpen soms wenselijk kan zijn, is nog altijd gangbaar. 

Opluchting

Hoe is het om te leven in een wereld die verdeeld is in mannen en vrouwen terwijl jij fysieke kenmerken hebt van beide? Kevin van 23 voelt zich 100% man, terwijl Samantha (39) zowel het mannelijke als vrouwelijke in zichzelf omarmt. En waar Ket (81) intersekse ervaart als een aandoening, noemt Leonne (61) het een geslachtsvariatie. Als de expositie íets aantoont, dan is het dat iedereen het verschillend ervaart. Toch zijn er ook parallellen tussen de geportretteerden. De geheimhouding drukt zwaar. Net als de medische ingrepen waar mensen niet over konden meebeslissen. Een gemene deler is ook de opluchting als het geheim eenmaal is doorbroken en de omgeving onverwachts positief reageert! Leigh (35): ‘Het maakte blijkbaar niemand iets uit wat voor hormonen of chromosomen ik heb.’

Verandering nodig

Over één ding zijn alle geportretteerden het eens: er moet meer bekendheid en maatschappelijk bewustzijn komen over intersekse en over het bestaan van seksediversiteit. Biologisch geslacht is namelijk een spectrum met oneindig veel variaties, veel meer dan alleen man en vrouw. Het is voor intersekse personen pas écht veilig om ermee naar buiten te komen als de maatschappij weet dat jij bestaat. En dat het volstrekt natuurlijk en normaal is om intersekse te zijn. Berthine (41): ‘Het is geen foutje van de natuur, maar een force of nature.’

1 op de 90 op reis

Daarom reist de buitententoonstelling Intersekse, 1 op de 90 iedere drie weken naar een andere gemeente in Nederland. De serie portretten en verhalen kunt u online lezen en worden ook in een magazine naar buiten gebracht. In het tourschema hieronder kunt u zien waar de buitententoonstelling naar toe zal reizen.

Lees hier de portretten en verhalen van Intersekse | Nederlands | English

Tour – buiten 2023

17 MEI – 07 JUN | Alkmaar – Stationsplein | i.s.m. Gemeente Alkmaar, COC Noord-Holland Noord

07 JUN – 28 JUN | Utrecht – Janskerkhof | i.s.m. Gemeente Utrecht, COC Utrecht, stichting PANN

28 JUN – 19 JUL | Eindhoven – Lichtplein | i.s.m. Gemeente Eindhoven, COC Eindhoven

19 JUL – 09 AUG | Amsterdam – Museumplein | i.s.m. Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Zuid

30 AUG – 20 SEPT | Lelystad – Agorahof | i.s.m. Bureau Gelijke Behandeling 

20 SEPT – 11 OKT | Rotterdam – Kruisplein | i.s.m. Gemeente Rotterdam, COC Rotterdam

11 OKT – 01 NOV | Gouda – achter De Waag en de Nieuwe Markt | i.s.m. Regenboog Alliantie Gouda

01 NOV – 22 NOV | Nijmegen – Mariënburgplein | i.s.m. Gemeente Nijmegen, COC Nijmegen

Tour – binnen 2023

19 JUL – 09 AUG | Amsterdam – OBA CC Amstel i.s.m. Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Zuid

01 NOV – 22 NOV | Tilburg – meer informatie volgt… | i.s.m. Gemeente Tilburg

Magazine

Alle portretten en verhalen (Nederlands) zijn gebundeld in een mooi vormgegeven magazine. Wil je ons project ondersteunen? Met een gift van €20 + sturen wij je het Intersekse magazine toe en draag je direct bij aan een grotere zichtbaarheid en meer kennis en steun voor Intersekse personen. Mail je adres naar: info@stichtingopenmind.nl | stichting Open mind – Donatie: NL 56 ABNA 0624 6602 49 o.v.v. support Intersex

Impact en randprogramma: FYI

Om het gesprek over seksediversiteit op gang te brengen is ook er het randprogramma FYI, For Your Information. Het bestaat uit een artist talk van kunstenaar Sharan Bala, de korte documentaire Meisjesjongensmix en een solotheatervoorstelling van Marleen Hendrickx. Gevolgd door een q&a en panelgesprek, eventueel met lokale partners en stakeholders. 

Planning 2023

Rotterdam in Studio de Bakkerij | 7 oktober – 19.00 uur

Op zaterdag 7 oktober organiseren we het randprogramma FYI in Theater de Bakkerij in Rotterdam. FYI is een programma over intersekse, de I in LHBTQI. Wat is intersekse precies, hoe vaak komt het voor en hoe is het om je als intersekse persoon in onze maatschappij te bewegen?

In het programma FYI creëren theatermaker Marleen Hendrickx, kunstenaar/ documentairemaker Sharan Bala (beiden intersekse) en journalist/documentairemaker Lara Aerts bewustzijn over intersekse bij het brede publiek. Marleen Hendrickx is zelf geportretteerd in het project Intersex (1 op de 90).

Het programma FYI bestaat uit de solotheatervoorstelling XYI van Marleen Hendricks over haar intersekse ervaring, de vertoning van de korte documentaire Meisjesjongensmix over een intersekse kind, een lezing van Sharan Bala over haar werk als kunstenaar waarbinnen haar intersekse ervaring een rol speelt, een paneldiscussie en de gelegenheid voor vragen uit het publiek.

GOUDA in het cultuurhuis de Garenspinnerij | 14 oktober – 19.00 uur

Op zaterdag 14 oktober organiseren we in het kader van de tentoonstelling het randprogramma FYI in Gouda.

Over de makers

Journalist Lara Aerts nam het initiatief voor de expositie. ‘In de jaren negentig hoorde ik van wetenschapper – toen nog student – Margriet van Heesch over intersekse. Toen ik in 2017 de serie Geslacht! van Raven van Dorst zag was ik in shock: hoe kon het dat intersekse nog steeds zo’n taboe was?’ Sindsdien trekt ze ten strijde tegen het collectieve misverstand dat er alleen mannen en vrouwen op de wereld bestaan. Ze betrok daarbij naast producent stichting Open mind ook fotograaf Ernst Coppejans, zelf onderdeel van de LHBTQIA+ paraplu. Ernst: ‘Ik wilde de mensen krachtig en esthetisch neerzetten. In tegenstelling tot de luwte en schaduw waarin velen van hen hadden geleefd. De kleur paars verbindt hen, maar onderstreept ook hun verschillen én hun weigering om beperkt te worden door maatschappelijke normen en verwachtingen.’

Het project

Intersekse – 1 op de 90 is een initiatief van journalist Lara Aerts, fotograaf Ernst Coppejans en stichting Open mind.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Prind Bernhard Cultuurfonds – VSB Fonds – Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) – BNG Cultuurfonds – Gemeente Alkmaar – Gemeente Tilburg – Gemeente Eindhoven – Gemeente Nijmegen – Gemeente Rotterdam – Nederlandse gemeenten – nationale en regionale media – Onderwijs en gezondheidsorganisaties – Kellerman Bureau in Actie – Rodi Media – Zuyd Vertalingen – Imagebuilding – NNID – COC Nederland en de regionale COC’s – Matchingfonds – Fonds BNP

…en bovenal door alle mooie, sterke en dappere mensen die met hun persoonlijke portret en verhaal een voorbeeld willen zijn in het naar buiten komen met hun intersekse conditie.

1 in 90

Intersex

While we are becoming more accustomed to people who don’t fit into boxes, a large group of Dutch people still live with a secret. They are intersex: born with a body that is different from what we consider as male or female. They have characteristics of both. Sometimes it becomes evident at birth that a child is intersex, as their physical characteristics may not clearly indicate whether they are a boy or a girl. More often, there may be no visible external signs. The variation can be internal and can become apparent later on. For example, when a teenage girl does not start with her period. 

Secret

Intersex refers to the I in LGBTQIA+. 1 in 90 people is born with an intersex variation, also known as a Difference of Sex Development (DSD). Until recently, the official policy regarding intersex has been to keep it a secret and make the body more male or female through medical procedures. Slowly but surely, there becomes more openness about intersex in society. The medical practice is changing too, although recent research shows that genital surgery is still being performed on children under the age of 12 in the Netherlands, even if it is not medically necessary and the children cannot have a say in the decision. 

Taboo on biological sex diversity

Biological sex diversity maintains a taboo in our society. This portrait series aims to change that. 21 intersex people come forward with their experiences: what is it like to live in a world that is divided into men and women while you have a body that does not fit into either of those boxes? If this exhibition proves anything, it is that everyone experiences it differently. Yet, there are also parallels among those portrayed. Living with a secret, for example, weighs heavily. Just like the medical procedures people could not have a say in. Almost every person relates to the biology lessons in school, intersex is – to this day! – being denied. Another common denominator is the relief when the secret has been revealed and the responses are generally positive.

Inclusive society

There is one thing that all those portrayed agree upon: there needs to be more knowledge and societal awareness about intersex and the existence of biological sex diversity. Biological sex is a spectrum with infinitely many variations, much more than just male and female. For intersex people, it is only truly safe to come out when society knows they exist and that it is perfectly natural and normal to be intersex.

On tour 

Starting from May 2023 onwards, this multimedia exhibition will travel to various municipalities in the Netherlands. In addition to the exhibition, we will organize an impact program in collaboration with local partners, such as guided tours, panel discussions, and other knowledge-sharing events where social partners, municipalities, governments, healthcare and educational institutions, and advocacy organizations can learn and share information with the public about intersex. The project also includes a magazine, podcast, and a short documentary.

Tour – Outdoor 2023

17 MAY – 7 JUN | Alkmaar – Stationsplein – in association with municipality of Alkmaar, COC Noord-Holland Noord

7 JUN – 28 JUN | Utrecht – Janskerhof – in association with municipality of Utrecht, COC Utrecht, stichting PANN

28 JUN – 19 JUL | Eindhoven – Lichtplein – in association with municipality of Eindhoven

19 JUL – 09 AUG | Amsterdam – Museumplein – in association with municipality of Amsterdam

30 AUG – 20 SEPT | Lelystad – Agorahof in association with Bureau Gelijke Behandeling 

20 SEPT – 11 OCT | Rotterdam – Kruisplein – in association with municipality of Rotterdam, COC Rotterdam

11 OCT – 01 NOV | Gouda – achter De Waag en de Nieuwe Markt in association with Regenboog Alliantie Gouda 

01 NOV – 22 NOV | Nijmegen – Mariënburgplein – in association with municipality of Nijmegen, COC Nijmegen

Tour – Indoor 2023

19 JUL – 09 AUG | Amsterdam – OBA CC Amstel – in association with municipality of Amsterdam

01 NOV – 22 NOV | Tilburg – more information will follow… – in association with municipality of Tilburg

The project

Intersex – 1 in 90 is an initiative of journalist Lara Aerts, photographer Ernst Coppejans, and the Open mind foundation.

The project has been made possible with the support of the Prins Bernhard Cultuurfonds – VSBfonds – Amsterdams Fonds voor de Kunst – BNG Cultuurfonds – municipality of Alkmaar municipality of Tilburg municipality of Eindhoven municipality of Nijmegen municipality of Rotterdam Dutch municipalities national and regional media educational and healthcare institutions – Kellerman Bureau in Actie – Rodi Media Zuyd Vertalingen – Imagebuilding NNID – COC Netherlands and regional COCs – Matchingsfonds – Fonds BJP

…and above all, by all the beautiful, strong, and courageous people who, with their personal portraits and stories, want to set an example in coming out with their intersex experiences.