Fotokrant Open Je Ogen

Fotokrant

by

Zij willen dat wij dit weten…

Mensenhandel is dichterbij dan je denkt!

Open Je Ogen!


De fotokrant is onderdeel van het project Open Je Ogen. Een project met dertig paar ogen en dertig verhalen van dertig dappere mensen die het slachtoffer waren van mensenhandel. Op 22 september 2016 werd de eerste fotokrant overhandigd aan HKH prinses Beatrix in Nieuwspoort, Den Haag. 

De krant bestaat uit de foto’s en de indrukwekkende verhalen van de deelnemers. Een prachtig en tastbaar eindresultaat om mensenhandel bespreekbaar te maken in de samenleving. Met een voorwoord van Ina Hut, directeur CoMensha en een nawoord van Aldith Hunkar, TV journaliste en ambassadrice van CoMensha. 

Bij de totstandkoming van de 30 portretten hebben de veiligheid en privacy van de geportretteerden steeds voorop gestaan. Dit is in goed overleg gebeurd met de geportretteerden en met de opvanginstellingen. De verhalen zijn dusdanig weergegeven dat ze niet direct herleidbaar zijn tot personen. Alle geportretteerden hebben vol overtuiging ingestemd met het openbaar maken van de foto’s. Om zo aandacht te vragen voor het probleem van mensenhandel.

De krant is wegens (internationale) succes ook te verkrijgen in het Engels en Spaans.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u een krant aanvragen via a.vanderhoeven@comensha.nl.
Voor de online PDF versie klikt u hier

Naast de fotokrant worden de foto’s en verhalen van de deelnemers sinds 2016 tentoongesteld in diverse gemeenten in heel Nederland. Ook internationaal heeft Open Je Ogen aandacht gevraagd voor mensenhandel. Zo was er een tentoonstelling in Straatsburg bij de Raad van Europa en hebben Oostenrijk en Zwitserland ook laten weten interesse te hebben.