Doneren

by

Open mind helpt onbegrip de wereld uit!

Open mind is een onafhankelijke stichting die zonder steun van de overheid of andere structurele financiering haar projecten rondom kwetsbare groepen in onze samenleving realiseert en onder de aandacht brengt bij het grote publiek. Open mind brengt deze mensen op bijzondere wijze over het voetlicht en geeft hen een gezicht door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte.Open mind is een kleine stichting zonder winstoogmerk en is daarom afhankelijk van de gunsten en giften van derden.
Onze stichting heeft een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Met de nieuwe Geefwet is schenken nu nog voordeliger. Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 mag u uw totaal aan giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting in plaats van voor 100%. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien zijn er belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan Stichting Open mind is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, minus uw persoonsgebonden aftrek.

Bereken hier uw gift:  Rekenmodule Open mindMocht u een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van onze projecten dan kunt u dat doen door op onderstaand rekeningnummer uw gift te doen.
Wij sturen u dan graag een passende verrassing toe.

Uw bijdrage is voor ons en de samenleving van grote waarde.

Stichting Open Mind
Opgericht 13-02-2002, te Amsterdam
KVK 34169900
Rekeningnummer NL56ABNA0624660249
ANBI nummer 811558976


Dank u wel!