Doneer nu

by

Open mind helpt onbegrip de wereld uit!

Open mind is een onafhankelijke stichting die zonder structurele steun van de overheid of andere structurele financiering haar projecten rondom kwetsbare groepen in onze samenleving realiseert en onder de aandacht brengt bij het grote publiek. Open mind brengt deze mensen op bijzondere wijze over het voetlicht en geeft hen een gezicht en een stem door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte.


Helpt u mee?DONEER NU

NL 56 ABNA 0624 6602 49

Wij sturen u dan graag een passende verrassing toe.

Uw bijdrage is voor ons en voor velen met ons van grote waarde.

stichting Open mind
 
Opgericht 13-02-2002, te Amsterdam
KVK 34169900
Rekeningnummer NL56ABNA0624660249
ANBI nummer NL 811558976


Dank u wel!

Open mind is een kleine stichting zonder winstoogmerk en is daarom afhankelijk van de gunsten en giften van derden.
Onze stichting heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Met de ‘nieuwe’ Geefwet is schenken nog voordeliger.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. De aangifte doet men in het jaar erna.

Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Bereken hier uw gift:  Rekenmodule Open mind