Open mind

by

stichting Open mind – helpt onbegrip de wereld uit!

50-portretten-11

We verbinden ons met elkaar door verhalen te vertellen. We begrijpen onszelf en anderen beter door te vertellen, te lezen en te luisteren, om grip te krijgen op hoe het leven in elkaar zit en wat onze eigen plek en betekenis is binnen ‘het grote verhaal’.

Open mind verbindt door het vertellen van persoonlijke verhalen in de openbare ruimte en helpt daarmee onbegrip de wereld uit.

50 Portretten - Leo Erken

Soms worden we geconfronteerd met onderwerpen waar we liever onze ogen voor sluiten omdat ze ons een ongemakkelijk gevoel geven; Mensen die niet vrij zijn, geestelijk of lichamelijk onderdrukt worden, beneden de armoedegrens leven of geen goede zorg ontvangen; mensen die het niet zo makkelijk hebben in onze samenleving.

Veelal vinden we het makkelijker om problemen te bespreken die zich verder weg afspelen, dan problemen die zich dichterbij schuil houden. Open mind vindt het belangrijk dat we ons daarvan bewust worden en juist die problemen, die kwetsbare groepen in ons eigen land onder ogen komen en onze aandacht geven.

Stichting Open mind brengt daarom maatschappelijk moeilijke onderwerpen onder de aandacht bij het grote publiek en maakt deze bespreekbaar. Door het realiseren van impactvolle kunstprojecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte. Met als doel om de bespreekbaarheid te vergroten en de situatie van ‘kwetsbare’ mensen in onze samenleving te verbeteren.

Voor een meer openminded en inclusieve samenleving.

De stichting initieert projecten ten algemene nutte, heeft geen winstoogmerk, wordt gesteund door een aantal krachtige partners  en kent haar weg naar financiering en sponsoren.

openmind

:: initieert unieke, maatschappelijke kunstprojecten waarin visuele communicatie de boventoon voert

:: produceert concepten met een uitgekiende multimediale aanpak voor een groot bereik

:: realiseert doelgerichte projecten die een breed publiek aanspreken

:: verbindt sociale, culturele en commerciële organisaties die willen bijdragen aan een betere wereld.

bestuur

voorzitter: Peter Veenhoven – Directeur Veenhoven Media

secretaris: Yvonne Twisk – Governance concultant Ondernemen+Cultuur

penningmeester: Patrick van Son – VP Business Development Europe

bestuurslid: Titus Darley – Vennoot Ambacht Participaties

bestuurslid: Victor R. Nieuwenhuijzen – Cineast NPO

beloning

Alle werkzaamheden van de directie en het bestuur worden op vrijwillige basis verricht. Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning, hebben afzonderlijk geen volmacht en kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen is.

Open mind ontvangt geen structurele subsidie en financiert haar projecten middels fondsen- en sponsorwerving. Vanuit deze positie en vanuit ethisch oogpunt betaalt de stichting ook geen vergoeding aan de geportretteerden, om daarmee de inhoudelijke onafhankelijkheid en integriteit van de projecten te kunnen waarborgen. Open Mind steunt daarnaast wel de professionele inzet van ervaringsdeskundigen tegen vergoeding.

Open mind profileert zich als professionele kunstinstelling die maatschappelijk relevante thema’s onder de aandacht brengt bij een breed publiek. Zij werkt alleen met professionele makers om de artistieke kwaliteit te kunnen waarborgen en past daarop ook zoveel mogelijk de richtlijnen van het kunstenaarshonorarium toe.

directie: Mirjam Bekker-Stoop

———————————–

stichting Open Mind

opgericht 13-02-2002 in Amsterdam

KVK 34169900

ABN AMRO NL56ABNA0624660249

Culturele ANBI – NL811558976

————————————

Beleidsplan

Open mind Beleidsplein 2023-2025

Financiële rapportage

stichting Open mind JRK 2022

Stichting Open mind JRK 2023 (in wording – deze zal volgens de wettelijke verplichting voor stichtingen met een culturele ANBI voor 01-07-2024 worden gepubliceerd)