doneren

by

stichtingopenmind|doneren

Open Mind is een onafhankelijke stichting die zonder steun van de overheid of andere structurele financiering haar projecten rondom kwetsbare groepen in onze samenleving realiseert en onder de aandacht brengt bij het grote publiek. Open Mind brengt deze mensen op bijzondere wijze over het voetlicht en geeft hen een gezicht en een stem door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte.

Open Mind is een kleine stichting zonder winstoogmerk en is daarom afhankelijk van de gunsten en giften van derden.

Giftenaftrek
stichting Open mind heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur, natuur of wetenschap. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Extra voordeel
De verlengde Geefwet geeft extra belastingvoordeel door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. U kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van 5.000 euro per jaar. U kunt dus op deze manier ten hoogste 1.250 euro per jaar extra in aftrek brengen. De culturele multiplier kan in principe tot 2023 worden gebruikt in de aangifte en mogelijk ook daarna mits de Europese Commissie met verlenging instemt.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van onze projecten dan kunt u dat doen door op onderstaand rekeningnummer uw gift te doen. Wij sturen u dan graag een passende verrassing toe.

stichting Open Mind

opgericht: 13-02-2002

te Amsterdam

kvk: 34169900

rekeningnummer: NL56ABNA0624660249

anbi nummer: 811558976

Uw bijdrage is voor ons van grote waarde.

Dank u wel!