OpenMind

by

stichting Open Mind

50-portretten-11

 

 

 

 

We verbinden ons met elkaar door verhalen te vertellen. We begrijpen onszelf en anderen beter door te vertellen, te lezen en te luisteren, om grip te krijgen op hoe het leven in elkaar zit en wat onze eigen plek en betekenis is binnen ‘het grote verhaal’.

Open MInd verbindt door het vertellen van persoonlijke verhalen in woord en beeld.

50 Portretten - Leo Erken

 

 

 

 

 

 

 

Soms worden we geconfronteerd met onderwerpen waar we liever onze ogen voor sluiten omdat ze ons een ongemakkelijk gevoel geven; Mensen die niet vrij zijn, geestelijk of lichamelijk onderdrukt worden, beneden de armoedegrens leven of geen goede zorg ontvangen; mensen die het niet zo makkelijk hebben in onze samenleving.

Veelal vinden we het makkelijker om problemen te bespreken die zich verder weg afspelen, dan problemen die zich dichterbij schuil houden. Open Mind vind het belangrijk dat we ons daarvan bewust worden en juist die problemen, die kwetsbare groepen in ons eigen land onder ogen komen en onze aandacht geven.

Stichting Open Mind brengt daarom ook de maatschappelijk moeilijke onderwerpen onder de aandacht bij het grote publiek. Door het realiseren van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte.

De stichting initieert projecten ten algemene nutte, heeft geen winstoogmerk, wordt gesteund door een aantal krachtige partners  en kent haar weg naar financiering en sponsors.

 

 

 

 

openmind

:: initieert unieke, maatschappelijke projecten waarin visuele communicatie de boventoon voert

:: produceert concepten met een uitgekiende multimediale aanpak

:: realiseert doelgerichte projecten die een breed publiek aanspreken

:: verbindt sociale, culturele en commerciële organisaties die willen bijdragen aan een betere wereld.

bestuur

voorzitter: Peter Veenhoven – Directeur IFA, International Feature Agency

secretaris: Leonie Kruizenga – Hoofd Development Holland Festival

penningmeester: Victor Reinier – Acteur, regisseur en presentator

bestuurslid: Titus Darley – Vennoot Ambacht Participaties

alle werkzaamheden van het bestuur worden op vrijwillige basis verricht. openmind ontvang geen

structurele subsidie en is daarmee afhankelijk van fondsen- en sponsorwerving.

directie Mirjam Bekker-Stoop

———————————–

Stichting Open Mind

opgericht 13-02-2002 in Amsterdam

kvk 34169900

ABN AMRO NL56ABNA062.46.60.249

Culturele ANBI

onder nummer: 811558976

————————————

Beleidsplan

OpenMind beleidsplan 17-18 MBS!

Financiële rapportage

Stichting Open Mind jrk 2015 concept