Interview | Ernst Coppejans

0 Posted by - 7 maart 2024 - Open Je Ogen voor mensenhandel, Oudroze

Fotograaf/kunstenaar Ernst Coppejans werpt met zijn werk licht op de complexiteit van de hedendaagse samenleving. Ernst vestigt zijn aandacht op thema’s als racisme, discriminatie, vooroordelen en uitsluiting. Dit doet hij door het gesprek aan te gaan en mensen te portretteren door een humanistische lens. “Ik hoop dat mijn werk, met het tonen van diversiteit en perspectieven, bijdraagt aan meer begrip en acceptatie,” zegt de fotograaf.

Zijn loopbaan als fotograaf begon op de fotoacademie, waar Ernst in eerste instantie van plan was om interieurs te fotograferen. “Ik heb eigenlijk nooit interieurs gefotografeerd, alleen maar mensen,” lacht Ernst, die in vier jaar de fotoacademie doorliep. De overgang van objecten naar mensen bracht een unieke uitdaging met zich mee. Ernst Coppejans vertelt: “Vooral aan het begin vond ik het spannend. Ik was nog wat verlegen. Maar ik ontdekte dat ik goed was in het aanspreken van mensen en hun verhalen vastleggen.”

Open Je Ogen” – voor mensenhandel

De portretten maken nieuwsgierig en door de zichtbaarheid in de openbare ruimte dragen we bij aan meer bewustwording.

Vanuit het gezamenlijk doel om een breed perspectief te bieden op zwaarbeladen onderwerpen, werkt stichting Open mind sinds 2016 ook samen met Ernst Coppejans. Het eerste project waarbij ze de handen ineensloegen, ging over mensenhandel in Nederland. “De wegen van Mirjam Bekker-Stoop, directeur stichting Open mind, en mij kruisten elkaar terwijl we allebei afzonderlijk bezig waren met het thema mensenhandel. Toen we onze ideeën deelden, resulteerde dit in een impactvolle expositie ‘Open je Ogen – voor mensenhandel’ in samenwerking met CoMensha, het coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. De kleurrijke portretten van mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel sloegen erg aan. “De portretten maken nieuwsgierig en door de zichtbaarheid in de openbare ruimte dragen we bij aan meer bewustwording”, benadrukt Ernst. “Veel mensen weten niet dat mensenhandel zich in Nederland grootschalig afspeelt, ik eerst ook niet. Zodra ik dit wist, moest ik er mee aan de slag.” Open mind reisde met de buitenexpositie, die de verborgen problematiek zichtbaar maakt, de afgelopen jaren naar ruim 90 locaties in Nederland en daarbuiten.

Oudroze” – levensverhalen van de eerste generatie LHBTI

Na het portretteren van de 30 slachtoffers van mensenhandel voor de expositie “Open Je Ogen”, stortte Ernst Coppejans zich op het project ‘Oudroze’. Hier richtte hij zich op het maken van portretten van LHBTI-ouderen en het verzamelen van hun levensverhalen. “Ik wilde niet alleen het verleden vastleggen, maar ook bruggen slaan tussen generaties en de acceptatie van diversiteit bevorderen,” zegt Coppejans. De verhalen laten de eerste generatie zien die openlijk uitkwam voor hun genderidentiteit en geaardheid en daarmee de eerste stap zette naar acceptatie “waar we tot de dag van vandaag voor moeten blijven vechten,” geeft Ernst aan. De ouderen vonden het fijn om te praten; het was een eenzame tijd door Corona. Bij het tonen van de portretten en verhalen waren de ouderen trots. “Zij vonden het mooi om op die leeftijd nog iets bij te kunnen dragen en de verhalen door te geven”, benadrukt Ernst. 

Zij vonden het mooi om op die leeftijd nog iets bij te kunnen dragen en de verhalen door te geven.

In samenwerking met stichting Open mind zijn alle portretten en verhalen gebundeld in een magazine, een buiten- en binnenexpositie  met randprogramma waarin ontmoetingen tussen de oudere en jongere generaties worden gestimuleerd. Deze reist sinds juli 2021 door Nederland en daarbuiten. Extra bijzonder is het dat de portretten en levensverhalen voor altijd bewaard blijven in het Stadsarchief Amsterdam en onderdeel zijn van ons cultureel erfgoed.

Ernst geeft aan dat we moeten blijven strijden voor acceptatie en begrip tegen discriminatie, uitsluiting en vooroordelen. Hij is vastberaden om met zijn fotografie een positieve verandering teweeg te brengen. “Dit is waarom ik de samenwerking met Open mind enorm waardeer, net als ik zetten ze zich in om een stem en gezicht te geven aan diverse maatschappelijke thema’s”.

No comments