Onze impact

2 Posted by - 10 augustus 2019 - BLOGS, Boeken, PROJECTS, STORIES

Bijna 28 miljoen contactmomenten!!

Na een mooie kick off van ‘OPEN JE OGEN voor mensenhandel‘ in het Haagse Nieuwspoort met HKH Prinses Beatrix en een tour langs 26 gemeenten hebben we ons bereik laten meten:

Ons totale bereik in print, online en out of home (de reizende tentoonstelling) verrekend met de gebruikelijke correctiefactor voor reclamebereik komt neer op 27.944.458 contacten en een PR waarde van € 290.161,68. De reizende tentoonstelling, de fotokranten en de georganiseerde symposia, bijeenkomsten en debatten doen hun werk!

We worden gezien en er wordt over gesproken…

De bijzondere samenwerking met de diverse gemeenten en lokale belangenorganisaties resulteren in gesprekken, kennisdeling, een breed gedragen belang, van bewoners tot overheid en tot actiebereidheid. Ons doel om samen met de slachtoffers aandacht te vragen voor mensenhandel en de bewustwording hierover te vergroten, bij een groot en breed publiek, hebben we nu al ruimschoots gehaald.

Vele mensen openden inmiddels hun ogen voor mensenhandel!!

We zijn super trots op dit tot nu toe behaalde resultaat en dankbaar voor de geweldige samenwerking met CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel), de 30 dappere mensen die het slachtoffer waren van mensenhandel, zich lieten portretteren en hun verhaal deden, de fotografie van Ernst Coppejans, alle ketenpartners, alle partners in uitvoering, de 26 gemeenten (tot begin 2019 toe), de nationale en lokale media, Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en verder iedereen die heeft meegedacht en zich inzette om mensenhandel in Nederland en daar buiten zo breed onder de aandacht te krijgen.

IMG_5586 Impressie van de tentoonstelling OPEN JE OGEN voor mensenhandel

En we gaan nog door:

Voor dit jaar en het komende jaar staan alweer diverse gemeenten ingepland om onze tour voort te zetten.

No comments