Mensenhandel in beeld

5 Posted by - 24 March 2016 - PROJECTS

MENSENHANDEL

CoMensha, hét landelijk coördinatiecentrum mensenhandel in Nederland, heeft ons benaderd met het verzoek om een project te ontwikkelen rond het thema ‘mensenhandel’ in relatie tot hun 30-jarig bestaan. CoMensha heeft een coördinerende rol bij de opvang van, en zorg voor, slachtoffers van mensenhandel, het signaleren van knelpunten en het aanreiken van oplossingen in de strijd tegen mensenhandel. Goede samenwerking, het verbinden van alle betrokken partijen en het delen van kennis maken deel uit van de doelgerichte aanpak van mensenhandel. Daarin staat het slachtoffer altijd centraal.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van de Nederlandse samenleving denkt dat mensenhandel zich in ons land voordoet. Verder blijkt dat 97,3% van de samenleving kenmerkt dat ‘uitbuiting in de prostitutie’ de meest voorkomende uitbuitingsvorm in Nederland is. Er bestaan echter vele andere onderkende vormen van mensenhandel in Nederland. Andere sectoren waarin dit probleem zich voordoet zijn bijvoorbeeld land en -tuinbouw, horeca, huishoudelijk werk en economische uitbuiting.

Het bovengenoemde onderzoek stelt dat de Nederlandse samenleving zich te weinig bewust is van de mensenhandel problematiek in Nederland. Zowel van wat het precies inhoudt als van de mate waarin het voorkomt. Mensenhandel is een maatschappelijk onderschat probleem waar wij de ogen voor gaan openen. We hebben een mooi concept bedacht waarmee we dit gaan doen en wat we in september groots uit de doeken gaan doen.

Slachtoffers raken door een gevoel van schaamte en schuld vaak in een isolement. Met ons concept geven we de slachtoffers een stem en roepen we de samenleving op om hen een hand toe te reiken en uit hun isolement te stappen.

Als de realiteit constant is, onaantastbaar en niet te verbouwen, laat ons dan de visie hervormen waarmee wij haar aanschouwen” – K. Hogenbirk

FullSizeRender 5

No comments