OPEN over depressiviteit

by

 OPEN over depressiviteit is een nieuw project van stichting Open mind in samenwerking met een grote groep jonge ervaringsdeskundigen.
Het doel is om mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar te maken.


Aanleiding  

In Nederland hebben jaarlijks circa 1 miljoen mensen last van depressie, circa 800.000 mensen gebruiken hiervoor medicatie (anti-depressiva). Volgens voorspellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt depressie volksziekte nummer één. Effectieve preventie en erover praten lijkt daarin de sleutel.

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijftien jongeren (18-25 jaar) te maken krijgt met een depressie. Daarmee krijgen jongeren zelfs vaker met depressiviteit te maken dan volwassenen. Vooral jongeren stellen dat er een groot taboe rust om erover te praten. Om dit te veranderen wil Open mind in samenwerking met haar partners en de jongeren zelf het thema depressie bij het grote publiek onder de aandacht brengen en beter bespreekbaar maken.

Wat we gaan doen

We laten een groep van 30 diverse ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 35 jaar aan het woord. Zij vertellen ons middels persoonlijke portretten en verhalen hoe zij hun depressie ervaren en hoe ze hiermee omgaan. Met deze bijzondere serie reizen we, in de vorm van een multimediale tentoonstelling en impactprogramma, door Nederland om zo het gesprek op gang te brengen, jongeren te helpen beter om te gaan met hun depressie en omstanders handvatten te geven hen daarbij te helpen.

Belangrijk is dat er rondom de tentoonstelling een regionaal/lokaal programma wordt ontwikkeld, waardoor het effect wordt vergroot en er daadwerkelijk een dialoog rondom mentale kwetsbaarheid tot stand komt.

De middelen voor het programma per gemeente zijn 

De reizende buitententoonstelling      Geplaatst op een drukbezochte locatie.
De reizende binnententoonstelling      Geplaatst in ‘onderwijs en zorg’ instellingen.
De fotokrant      Hierin kan men de verhalen nalezen en welke ook gebruikt kan worden voor onderwijsprojecten.
De bewegende portretten      De hoofdpersonen kort vertellen hoe zij om hebben leren gaan met hun depressiviteit.
Een serie podcasts       Uit de persoonlijke gesprekken. Ook te beluisteren via de QR-code bij de tentoonstelling.

Doelstelling

Op een artistieke en laagdrempelige manier depressie zichtbaar maken binnen de samenleving en de doelgroep preventief benaderen. In de periode van minimaal een jaar zal het project OPEN over depressiviteit door Nederland reizen en minimaal 10 steden bezoeken. Samen met onze nationale en lokale partners zorgen we voor een zo groot mogelijke impact en een bereik van minimaal 10 miljoen contactmomenten.

Effect

Jongvolwassenen en hun omgeving worden aangetrokken door de opvallende portretten in de openbare ruimte en de intrigerende verhalen, herkennen depressie beter, voelen zich vrijer om over (hun) depressie te praten en krijgen handvatten aangereikt hoe met depressie om te gaan; een mentaal gezondere jeugd op weg naar volwassenheid.

Partners

Inhoudelijk partners als GGZ in Geest, MIND, de Depressie Vereniging en diverse hoogleraren Psychiatrie ondersteunen onze aanpak en voorzien ons van advies. Onze jongeren partners, de NJR, DSM meisjes e.a. helpen ons in het vinden van deelnemers. Voor het plaatsen van de tentoonstelling en het zichtbaar maken van ons project werken we samen met gemeenten en (onderwijs en zorg) instellingen, verspreidt over heel Nederland. Daarnaast krijgen wij, door de bijzondere content en het reizende karakter van onze projecten, altijd veel free-publicity, bij zowel de landelijke als de lokale media.

Planning

Op 8 oktober 2020 start de tour in Amsterdam en zal daarna langs diverse gemeenten door heel Nederland reizen. De buiten tentoonstelling staat per gemeente voor een periode van 3 tot 4 weken op 1 plek, de binnen tentoonstelling kan ter ondersteuning op meerdere locaties tegelijk hangen.

Rond de tentoonstelling organiseren we in samenwerking met onze partners een OPEN over depressiviteit programma om het gesprek verder op gang te brengen.


Projectpartners

  • #ikbenOpen 
  • NJR 
  • Depressie Vereniging
  • GGZ in Geest
  • MIND 
  • Janssen Nederland
  • Amsterdams Fonds voor de Kunst 
  • Gemeenten 
  • Zorg en onderwijsinstellingen

OPEN over depressiviteit komt tot stand en wordt mede mogelijk gemaakt door:
(deze lijst is nog in ontwikkeling)

Concept en uitvoering        Stichting Open mind
Beeld Linelle Deunk
Design Bureau Kellerman
Tentoonstelling Imagebuilding
Fotokrant Rodi
Podcast Buro Geel