KIND VAN

by
CHILD OF for English see below

In Nederland groeit 1 op de 4 kinderen onder de 18  jaar op met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen.

Deze kinderen worden aangeduid als KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen). Het kan gaan om één of beide ouders. Ook volwassenen vallen onder deze term, zij zullen immers altijd een kind van hun ouders blijven. 

Opgroeien met een psychisch kwetsbare of verslaafde ouder heeft een levenslange impact. KOPP/KOV hebben een verhoogd risico om zelf psychische en/of verslavingsproblemen te ontwikkelen. 

Zij die opgegroeid zijn met een psychische kwetsbare of verslaafde ouder hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. De zichtbaarheid van KOPP/KOV en de beschikbaarheid van preventieve hulp voor KOPP/KOV is gering, waardoor zij beperkte aandacht en steun ontvangen.

In de samenleving bestaat nog steeds een stigma op psychische en verslavingsproblemen. Dit maakt het lastig voor KOPP/KOV om open te zijn over hun voormalige én huidige situatie. Dit wordt versterkt door gevoelens van schaamte die zij ervaren. Het doorbreken van dit taboe is essentieel om ervoor te zorgen dat KOPP/KOV gezien en gehoord worden en dat zij de nodige aandacht en steun krijgen die zij verdienen. 

Daarom heeft stichting Open mind haar krachten gebundeld met MIND Naasten Centraal, de Nationale Jeugdraad, Trimbos-instituut, Met Zonder Ouders en FNO GeestKracht om de maatschappelijke kennis over KOPP/KOV te vergroten.

Zie en lees de PORTRETTEN en VERHALEN van KOPP/KOV | Nederlands | English

LIVE vanaf 10 FEB 2023

Tentoonstelling

Met een reizende multimediale tentoonstelling en een aanvullend lokaal impact-programma geven we inzicht in de gevolgen van ouderlijke psychische en verslavingsproblematiek op een ‘kind van’ en beogen we het opgroeien met een ouder met psychische en verslavingsproblemen bespreekbaar te maken. 

De tentoonstelling toont de portretten en persoonlijke verhalen van negentien diverse KOPP/KOV tussen de 20 en 80 jaar. Fotograaf/kunstenaar Sevilay Maria maakt in de foto’s bijna voelbaar hoe de geportretteerden sterk zijn geworden, door letterlijk uit de schaduw van de problematiek van hun ouders te treden. Zij hoeven niet langer te zwijgen; ze worden gezien en gehoord. De persoonlijke verhalen vertellen wat deze ‘kinderen van’ in hun jeugd hebben ervaren, welke impact dat heeft op de lange termijn en hoe ze daar nu mee omgaan.

Deze multimediale tentoonstelling KIND VAN, die ook via de QR code online te bekijken en te beluisteren is, reist per 10 februari 2023 langs diverse gemeenten door Nederland om de maatschappelijke kennis van KOPP/KOV en het gesprek hierover op gang te brengen. Hiermee hopen we bij te dragen aan meer begrip en steun voor KOPP/KOV.

Tour – buiten 2024

08 JAN – 29 JAN | Ede – Oude Kerkplein | i.s.m. gemeente Ede, Pro Persona en Iriszorg

11 MRT – 29 MRT | Nijmegen – Plein 1944 | i.s.m. gemeente Nijmegen, Pro Persona en Iriszorg

02 APR – 22 APR | Weert – Markt | i.s.m. Vincent van Gogh voor GGZ en Gemeente Weert

13 MEI – 03 JUN | Oss – Raadhuislaan | i.s.m. Ypse, Novadic Kentron, Topdowndesign, OnsWelzijn en de gemeente Oss

03 JUN – 24 JUN | Groningen – Ter Apel | i.s.m. gemeente Groningen, gemeente Westerwolde

24 JUN – 15 JUL | Hoofddorp – Dik Tromplein | i.s.m. gemeente Haarlemmermeer

02 SEP – 23 SEP | Vught – locatie volgt… | i.s.m. Ypse, Novadic Kentron, gemeente Vught

23 SEP – 14 OKT | Baarn – locatie volgt… | i.s.m. gemeente Uithoorn

14 OKT – 4 NOV | Uithoorn – locatie volgt…| i.s.m. gemeente Uithoorn

04 NOV – 25 NOV | Enschede – locatie volgt… | i.s.m. gemeente Enschede

Tour – buiten 2023

20 NOV – 18 DEC | Veenendaal – Kees Stipplein | i.s.m. gemeente Veenendaal

30 OKT – 20 NOV | Oude IJsselstreek – DRU Industriepark | i.s.m. gemeente Oude IJsselstreek

04 OKT – 30 OKT | Utrecht – Janskerkhof | i.s.m. Jellinek Utrecht

11 SEPT – 02 OKT | Amsterdam-West – Wachterliedplantsoen | i.s.m. gemeente Amsterdam / stadsdeel West, Wachterliedpaviljoen, Thuismakerscollectief, 

21 AUG – 11 SEP | Arnhem – Audrey Hepburnplein | i.s.m. Pro Persona, gemeente Arnhem 

31 JUL – 21 AUG | Kerkrade – Martin Buberplein | i.s.m. gemeente Kerkrade

10 JUL – 31 JUL | Utrechtse Heuvelrug | i.s.m gemeente Utrechtse Heuvelrug

19 JUN – 10 JUL | Haarlem – Stationsplein | i.s.m. gemeente Haarlem – Prezens / GGZinGeest

30 MEI – 19 JUN | Wijk bij Duurstede – | i.s.m. gemeente Wijk bij Duurstede

22 MRT – 11 APR | Rotterdam – Kruisplein | i.s.m. gemeente Rotterdam – Indigo Rijnmond – Erasmus MC

10 FEB – 06 MRT | Amsterdam-Zuidoost – Hoekenrodeplein | i.s.m. gemeente Amsterdam

Tour – binnen 2023

30 OKT – 20 DEC | Groningen – Vensterschool Selwerd | i.s.m. gemeente Groningen

19 JUN – 10 JUL | Haarlem Bibliotheek Centrum | i.s.m. Bibliotheek Zuid-Kennermerland, Prezens / GGZinGeest, gemeente Haarlem, 

01 JUN – 16 JUN | Den Haag – Atrium (gemeentehuis) | i.s.m. gemeente Den Haag

12 MEI | GGZ Congres – Prodent Fabriek Amersfoort

KIND VAN ook in jouw gemeente? Voor meer informatie: guusje@stichtingopenmind.nl

Magazine | support

Alle portretten en verhalen (Nederlands) zijn gebundeld in een mooi vormgegeven magazine. Wil je ons project ondersteunen? Met een gift van €20 + sturen wij je het KIND VAN magazine toe en draag je direct bij aan een grotere zichtbaarheid en meer kennis en steun voor KOPP/KOV. Mail je adres naar: info@stichtingopenmind.nl | stichting Open mind – Donatie: NL 56 ABNA 0624 6602 49 o.v.v. support KIND VAN

Podcast

In de podcast  luister je naar een selectie van de verhalen van de geportretteerden, waaronder die van de fotograaf, zelf ook een kind van..

Samengesteld door Studio Groen en Geel en vanaf 10 februari te beluisteren via Spotify en apple podcast > stichting open mind. Luistertijd 29:30 min.

Impactprogramma

Bovendien organiseren we in samenwerking met (lokale) partners een randprogrammering zoals rondleidingen, symposia en andere kennis-events waar sociale partners, gemeenten, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en belangenorganisaties informatie opdoen en kennis delen met het publiek over KOPP/KOV. Hiervoor hebben we een toolkit gecreëerd met informatie en middelen zoals een podcast, website-pagina en een magazine.

Meer informatie: guusje@stichtingopenmind.nl

Credits

KIND VAN is een initiatief van stichting Open mind, MIND Naasten Centraal, de Nationale Jeugdraad (NJR), Trimbos-instituut, Met Zonder Ouders en FNO GeestKracht en is mede mogelijk gemaakt door: stichting ANBA – Janssen Nederland – gemeente Amsterdam – Marjolein Moorman – Tanja Jadnanansing – Sandra Vermeulen – Cisca Goedhart – Lotte Kits – Micaela en Menno – Ronald en Cyrille – Sevilay Maria – Ilse Natasja – Patrick de Bas – Richard Schreefel – Cécile Holle – Tynke Jeeninga – Janna Nieuwenhuijzen – Mirjam Bekker-Stoop – Laila van den Bragt – Guusje Veenhoven – Tess Hiemstra – Nika Oomen – Reineke Schermer – Esther Tielen – Maarit van Zalk – Cyriel Directie – Len van der Laak – Allard Bekker – Vicky Bergman – Freek Paul – Bart Schreurs – Martin Stoop – Johannes Ridderbos – Tobias Gommer – Studio Het Nest – Kris Noordenbos – Esther Kok – Peter van Haeften – Bob de Vries – Hendrik Jan ten Have – Christian de Jong – Brasserie Hoekenrode – Nederlandse gemeenten – landelijke en regionale media en onderwijs- en zorginstellingen.

… en bovenal door alle mooie, sterke en moedige mensen die zich, met hun persoonlijke portret en verhaal, als voorbeeld willen stellen in het bespreekbaar maken van hun ervaringen en daarmee anderen willen helpen; Paul, Anjo, Michael, Luciën, Ildi, Annemijn, Niel, Anne, Lincey, Jane, Noaz, Sazime, Sevilay, Douwe, Jaap, Ronald, Stanley, Linde, Rosali

KIND VAN

Openhartige portretten in woord en beeld om de diversiteit en de omvang van de ervaringen van KOPP/KOV onder de aandacht te brengen. De portretten en verhalen zijn als onderdeel van het project KIND VAN vormgegeven in dit magazine en in een reizende multimediale buitententoonstelling en binnententoonstelling. Verder is er als onderdeel van het project een podcast geproduceerd. Daarnaast organiseren we in samenwerking met lokale samenwerkingspartners diverse ontmoetingen en kennisactiviteiten om het gesprek over KOPP/KOV nog meer inhoud te geven en verder op gang te brengen.  

Project concept en uitvoering stichting Open mind Creatieve directie Mirjam Bekker-Stoop Productie Mirjam Bekker-Stoop – Laila van den Bragt Fotografie en film Sevilay Maria Assistent Ilse Natasja Nabewerking fotografie Sevilay Maria en Patrick de Bas – DOG Postproduction Edit film Carym Zidan Styling Richard Schreefel – Visagie Cécile Holle – Tynke Jeeninga Tekst edit Janna Nieuwenhuijzen Fondsenwerving Mirjam Bekker-Stoop –  Tess Hiemstra Design Kellerman Bureau in Actie Magazine Drukkerij Raddraaiers Binderij AGP Podcast Studio Groen & Geel Geluid en edit Earforce Muziek Cyriel Directie – Len van der Laak Communicatie Guusje Veenhoven

www.stichtingopenmind.nl

Alle rechten voorbehouden © 2023 stichting Open mind © 2023 Sevilay Maria

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie

via 0800-113 of chat op 113.nl.

CHILD OF

In the Netherlands, 1 in 4 children under the age of eighteen grow up with a parent with psychological and/or addiction problems. These children are referred to as COPMI (Children of Parents with a Mental Illness and/or addiction Issues).  This may involve one or both parents. (Young) adults also fall under this term, as they will always remain a child of their parents.

Growing up with a mentally vulnerable or addicted parent has a lifelong impact. COPMI have an increased risk of developing mental and/or addiction problems themselves. Those who have grown up with a mentally vulnerable or addicted parent often feel they are on their own. The visibility of COPMI and the availability of preventive help for COPMI is rather little, so they receive limited attention and support. 

There is still a stigma on mental and addiction problems in society. This makes it difficult for COPMI to be open about their former and current situation. This is reinforced by feelings of shame they experience. Breaking this taboo is essential to ensure that COPMI are seen and heard and that they receive the attention and support they deserve. 

Therefore, the Open Mind Foundation has joined forces with MIND Naasten Centraal, De Nationale Jeugdraad (NJR), het Trimbos Instituut, Met Zonder Ouders, and FNO Geestkracht to increase societal knowledge about COPMI. 

Exhibition

With this traveling multimedia exhibition and an additional impact program, we provide insight into the consequences of parental psychological and addiction problems on a “child of” and aim to make growing up with a parent with psychological and addiction problems a topic of discussion.

In order to design this exhibition, we have collected gripping portraits and inspiring stories of 19 diverse COPMI with ages ranging between 20 and 80 years old. The portraits by photographer Sevilay Maria make it tangible how the portrayed try to step out of the shadow of their parents’ problems. They no longer have to remain silent; they are seen and heard. The personal stories tell what these “children of” experienced in their youth, the long-term impact it had and how they deal with it now. 

This multimedia exhibition CHILD OF, which can also be viewed and listened to online via the QR code, will travel to various municipalities throughout the Netherlands by February the 10th (2023) onwards in order to raise societal awareness about COPMI. By doing so, we hope to contribute to more understanding and support for COPMI.

Do you want to see CHILD OF also in your municipality? Collect more information: guusje@stichtingopenmind.nl

Tour – outdoor 2024

08 JAN – 29 JAN | Ede – Oude Kerkplein | in association with the municipality of Ede, Pro Persona and Iriszorg

11 MRT – 29 MRT | Nijmegen – Plein 1944 | in association with the municipality of Nijmegen, Pro Persona and Iriszorg

02 APR – 22 APR | Weert – Markt | in association with the municipality of Weert

22 APR – 13 MEI | Vlissingen – location will follow | in association with Emergis Preventie

13 MEI – 03 JUN | Oss – location will follow | in association with the municipality of Oss

03 JUN – 24 JUN | Groningen – location will follow | in association with the municipality of Groningen

24 JUN – 15 JUL | Haarlemmermeer – location will follow | in association with the municipality of Haarlemmermeer

CHILD OF magazine | support

All portraits and stories (Dutch) are bundled in a beautifully designed magazine. Would you like to support our project? With a donation of €20 + we will send you the CHILD OF magazine and you then contribute directly to greater visibility and more knowledge and support for COPMI. Mail your address to: info@stichtingopenmind.nl | Open mind foundation – Donation: NL 56 ABNA 0624 6602 49 stating support CHILD OF

Podcast

In the podcast you can listen to a selection of the stories of those being portrayed, including the one of the photographer, who is also a child of…

Compiled by Studio Groen en Geel and available via Spotify and Apple podcast > stichting Open mind from February the 10th. Listening time 29:30 min.

Impact program

In addition and in collaboration with (local) partners, we will organize local programming such as tours, symposia and other knowledge events where social partners, municipalities, governments, health and educational institutions and advocacy organizations gain information and share knowledge with the public about COPMI. To this end, we have created a toolkit with information and resources such as a podcast, a website page and a magazine.

Learn more: guusje@stichtingopenmind.nl

Credits

CHILD OF is an initiative of the Open mind foundation, de Nationale Jeugdraad (NJR), Trimbos-instituut, Met Zonder Ouders and FNO GeestKracht and is made possible by stichting ANBA – Janssen Nederland – the municipality of Amsterdam – Marjolein Moorman – Tanja Jadnanansing – Sandra Vermeulen – Cisca Goedhart – Lotte Kits – Micaela en Menno – Ronald and Syrille – Sevilay Maria – Ilse Natasja – Patrick de Bas – Richard Schreefel – Cécile Holle – Tynke Jeeninga – Janna Nieuwenhuijzen – Mirjam Bekker-Stoop – Laila van den Bragt – Guusje Veenhoven – Tess Hiemstra – Nika Oomen – Reineke Schermer – Esther Tielen – Maarit van Zalk – Cyriel Directie – Len van der Laak – Allard Bekker – Vicky Bergman – Freek Paul – Bart Schreurs – Martin Stoop – Johannes Ridderbos – Tobias Gommer – Studio Het Nest – Kris Noordenbos – Esther Kok – Peter van Haeften – Bob de Vries – Hendrik Jan ten Have – Brasserie Hoekenrode – Dutch municipalities – national and regional media and educational and healthcare institutions.

…and above all by all the beautiful, strong and courageous people who, with their personal portrait and story, want to serve as examples in making their experiences as COPMI discussable: Paul, Anjo, Michael, Luciën, Ildi, Annemijn, Niel, Anne, Lincey, Jane, Noaz, Sazime, Sevilay, Douwe, Jaap, Ronald, Stanley, Linde, Rosali 

CHILD OF 

Candid portraits in words and images to highlight the diversity and scope of COPMI experiences. As part of the CHILD OF project, the portraits and stories were designed into this magazine and into a traveling multimedia (outdoor and indoor) exhibition. In addition, a podcast was produced as part of the project. In addition, in collaboration with local partners, we are organizing various meetings and knowledge activities to add substance and further spark the conversation about COPMI. 

Project concept and execution The Open mind foundation Creative direction Mirjam Bekker-Stoop Production Mirjam Bekker-Stoop – Laila van den Bragt Photography and film Sevilay Maria Assistant Ilse Natasja Editing photography Sevilay Maria and Patrick de Bas – DOG Postproduction Editing film Sevilay Maria – Carym Zidan  Styling Richard Schreefel Make-up Cécile Holle – Tynke Jeeninga Text edit Janna Nieuwenhuijzen Fundraising Mirjam Bekker-Stoop – Tess Hiemstra Design Kellerman Bureau in Actie Magazine Drukkerij Raddraaier Podcast Studio Groen & Geel Sound and edit Earforce Music Cyriel Directie – Len van der Laak Communication Guusje Veenhoven

www.stichtingopenmind.nl/kind-van

All rights reserved © 2023 Open mind foundation © 2023 Sevilay Maria

Do you have thoughts about suicide? Contact 113 Suicide Prevention 24/7 free

and anonymously via 0800-113 or chat at 113.nl